Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı

 • Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı


  Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı, bireylerin programın genel amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, modülün içeriği ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır.


  Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı

  Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı


  Akademi öncesi kavram eğitimleri

  Akademi dönemi kavram eğitimleri

  Türkçe Eğitimi

  Matematik Eğitimi 

  Davranış Problemleri

  Down Sendrom