İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı

 • İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı


  Kurumumuzda İşitme kaybı ve diğer nedenlerle konuşma problemi olan öğrencilerle alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeye yönelik söyleneni anlama, anlamsız-anlamlı sesler çıkarma, sözcük dağarcığını geliştirme, cümle kurma, artikülasyon çalışması gibi çalışmalar yapılmaktadır.  İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı

  İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı


  Coclear İmplant 

  İşitme kaybına bağlı anlamlandırma 

  Dil Eğitimi

  Konuşma Bozuklukları

  Artikülasyon Bozuklukları

  Okuma Yazma 

  Matematik