Sık Sorulan Sorular

Çok genel tabirle kelime eşleme ve hece birleştirme problemidir. Çocukta hiçbir bedensel yada zihinsel problem olmamasına karşın akademik olarak gerekli başarıyı gösterememesidir. Nörolojik bir bozukluktur genetik olduğu düşünülmektedir. Çocuğa yönelik bireysel çalışmalarla başarı oranı oldukça yüksektir.

Disleksi, en sık rastlanan öğrenme bozukluklarından biridir. Asıl sorunları hafıza ve dil ile ilgilidir. Disleksi olan kişiler her şeyi unutur ve dil ile ilgili derslerde sıkıntı çektikleri bilinmektedir. Bazıları okul zamanında hızlı konuşabilir.

Bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da matematik alanında yaşıtlarına ve zekâsına göre beklenilenin önemli ölçüde altında olmasıdır. Özgül Öğrenme Güçlüğünün birkaç tipi vardır: Disleksi: Okuma alanında güçlük. Disgrafi: Yazı alanında güçlük.

Bireyin zihinsel bir problemi olmadığı halde okuma, yazma, matematiksel işlemler, uyum sağlama gibi alanlarda güçlük çekip çekmediğini tespit etmeye yarayan testin adıdır. Aşağıdaki öğrenme güçlüğü testi, öğrenme güçlüğü belirtilerinden yola çıkarak gözlem yapmayı kolaylaştırmak için kullanılır.

  • Benzer/Sesteş harfleri karıştırma: d-b-p, m-n, t-f / b-p, t-d, f-v, s-z.
  • Harf sırasını ters algılama: çok = koç ; en = ne ; ve = ev …
  • Harf atlama: kabak = kabk.
  • Alfabeyi öğrenme güçlüğü
  • Aşina olunmayan veya nadiren kullanılan kelimeleri okuma ya da telaffuz etme güçlüğü