Disleksi Nedir?

 • Disleksi


  Genellikle birinci sınıfta harflerin öğretimi ile birlikte belirginleşir. Disleksili bireyler harfleri öğrenmede, sesleri birleştirmede, hece-kelime okumada güçlük yaşarlar ve yavaş okurlar. Okurken ses, hece ekleme veya atlama hatalarını sık yaparlar. B-d-p gibi benzer sesleri karıştırma; harf sırasını ters olarak algılama (ev – ve, koç – çok) durumları görülebilir. Bunula birlikte okula gitmeye karşı isteksizlik, ödevlere karşı olumsuz tutum, verilen yönergeleri takip edememe, arkadaşlık ilişkileri kuramama, sürdürememe gibi çeşitli sosyal, davranışsal sorunlar görülebilmektedir.

  Disleksi bir hastalık olmadığı için bir tedavisi de yoktur. Disleksinin zorluklarıyla mücadele edebilmenin tek yolu uygun yöntemlerle ve materyallerle, özel yetiştirilmiş personelle yapılan Özel Eğitimdir.


  İzmir Disleksi

  Disleksi nedir?


  Çok genel tabirle kelime eşleme ve hece birleştirme problemidir. Çocukta hiçbir bedensel yada zihinsel problem olmamasına karşın akademik olarak gerekli başarıyı gösterememesidir. Nörolojik bir bozukluktur genetik olduğu düşünülmektedir. Çocuğa yönelik bireysel çalışmalarla başarı oranı oldukça yüksektir.

  Disleksi, en sık rastlanan öğrenme bozukluklarından biridir. Asıl sorunları hafıza ve dil ile ilgilidir. Disleksi olan kişiler her şeyi unutur ve dil ile ilgili derslerde sıkıntı çektikleri bilinmektedir. Bazıları okul zamanında hızlı konuşabilir.