Disgrafi Nedir?

  • Disgrafi (Yazı Yazma Güçlüğü)


    Disgrafi yani yazılı anlatım güçlüğü, herhangi bir nörolojik sorun olmadığı halde yazma alanında görülen öğrenme bozukluğu çeşididir. Genellikle okuma güçlüğü yani disleksi ile birlikte görülür. Disgrafisi olan çocuklar işitsel ve görsel algılama güçlükleri nedeniyle duydukları kelimeleri yazarken harfleri yanlış, eksik ya da tersten yazarlar. Bu güçlüğü yenmek için önce dinlemek, anlamak, anladığını aklında tutmak davranış haline getirilmelidir. Ayrıca el kasları en uygun şekilde kullanılarak sesleri sembolize etmeyi öğrenmek gerekmektedir.

    Okuma ve yazmaya yeni başlayan çocuklar ilk başlarda yazarken zorlanabilir. Motor becerileri ve gelişimi yavaş olan çocuklarda zorlanma daha çok ve uzun süre devam eder. Bu çocuklar kalem tutmada zorlanır ve yaşıtlarına göre çok daha yavaş yazarlar, yazıları çirkin ve okunaksız olabilir. Uygun eğitimle bu davranışları geliştirmek münkündür.


    Diskalkuli (Matematik Öğrenme Güçlüğü)