Diskalkuli Nedir?

 • Diskalkuli (Matematik Öğrenme Güçlüğü)


  En genel ifadeyle Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli); sayıları anlamada, sayıları çarpmada ve matematik olgularını öğrenmede yaşanan zorluklar gibi aritmetiği anlama ve öğrenme güçlüğüdür. Diskalkulisi olan birçok kişinin özel yetenekli olduğu gözlemlenmektedir.


  Diskalkuli (Matematik Öğrenme Güçlüğü)

  Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) Nedenleri

  Matematik Öğrenme Güçlüğü’nün kesin nedeni bilinmemektedir. Nedenler, kalıtımsal veya çevresel olabilmektedir. Ayrıca biyokimyasal bozukluklar ve merkezi sinir sisteminin hatalı işleyişi başlıca nedenler arasında görülmektedir.

  Diskalkuli’nin Belirtileri;

  • Sayı kavramını anlamada zorlanma
  • İşlem sembollerini ( +, -, / gibi)algılamada zorlanma
  • Aritmetik işlemleri yapmada zorlanma
  • Dört işlem yapmada zorlanma
  • Çarpım tablosunu öğrenmede sorun yaşama
  • Tarih, saat ve zaman kavramlarını öğrenmede zorlanma
  • Çok basamaklı sayıları algılama ve okumada zorlanma
  • Özellikle dikkatsizlik yüzünden yapılan hataların çok olması
  • Sayıları ve şekilleri gruplandırmada zorlanma
  • Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavramada güçlük çekme
  • Problemleri anlamada ve çözüm yollarını bulmada zorlanma
  • Rakam karıştırma (6-9, 4-7 gibi)
  • Kesirli ifadeleri anlamada zorlanma
  • İşlemlerde sürekli on parmak kullanma
  • Negatif ve pozitif sayıları kıyaslama ve bunlarla işlem yapmada zorlanma